Privacy verklaring

 

TRAZA – PRIVACY VERKLARING

Hier vindt u de privacy verklaring van Traza.

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Traza.

 

INLEIDING

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Marcel Bunnik, Traza

 

01.

TRAZA

U leest op dit moment de privacy verklaring van Traza. Traza is een ontwerp- en bouwbedrijf gespecialiseerd in binnenhuisarchitectuur, verbouwingen en meubelontwerp.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Traza verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Traza, neem dan gerust contact op!

Traza | www.traza.nl | traza@traza.nl | 020 6854660 | Wilhelminastraat 37 h | 1054VV | Amsterdam | Btw. Nr. NL099652043B01 | KVK Nr. 33225706

Traza is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Marcel Bunnik.

 

02.

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Traza. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Traza, bijvoorbeeld via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 4. Traza verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via traza@traza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

03.

ONTVANGERS

De gegevens die Traza ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mijndomein

De e-mail van Traza wordt gehost bij Mijndomein. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein.

 1. WordPress

De website van Traza wordt gehost bij Mijndomein/ WordPress. Als u contact opnemt via de formulieren op de website worden die betreffende mails en gegevens opgeslagen op de servers van WordPress.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Traza verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Traza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Traza gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

04.

OPSLAG PERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Traza, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen via email

Op het moment dat u contact opneemt met Traza via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Traza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

05.

BEVEILIGING

Traza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via traza@traza.nl

 

06.

UW RECHTEN

 1. Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Trazavastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Traza. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectifieren door Traza.

 1. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Traza opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Traza al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Traza vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Traza niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Traza uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via traza@traza.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.